Publisert 10.11.2020 , sist oppdatert 16.11.2020

Vassmagasinstatistikk veke 45 2020

Historisk høg magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 94,7 prosent.

Fyllingsgraden er den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2000-2019. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,8 prosenteiningar.  

Høgast magasinfylling hadde Aust- Noreg (område 1) med 99,8 prosent, mens Nord-Noreg (område 4) hadde lågast fylling med 91,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.