Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.10.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Vassmagasinstatistikk veke 42 2019

Litt mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 42 var fyllinga i norske magasin 80,8 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 0,2 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 69,3 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 42, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.