Vassmagasinstatistikk veke 4 2021 - NVE

Stor nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 67,2 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 4,0 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 2,0 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 75,3 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 57,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 4, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.