Publisert 19.09.2023 , sist oppdatert 20.09.2023

Vassmagasinstatistikk veke 37 2023

Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 78,9 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 0,1 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 37, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.