Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.08.2019

Vassmagasinstatistikk veke 31 2019

Liten nedgang i magasinfyllingen. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgrada i norske magasin 73,8 prosent.

Fyllingsgrada gikk ned med 0,1 proseneiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 78,2 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Vest-Noreg (Elspotområde 5) med 70,8 prosent, medan Midt-Noreg (Elspotområde 3) hadde høgast fylling med 81,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.