Magasinstatistikk - NVE

Denne siden er blitt flyttet! Den nye adressen til Magasinstatistikken finner du her: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/magasinstatistikk/?ref=mainmenu