Publisert 05.07.2023

Vassmagasinstatistikk veke 26 2023

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 65,3 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 3,7 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 26, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen