Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.06.2021 , sist oppdatert 28.06.2021

Vassmagasinstatistikk veke 23 2021

Fyllingsgrada nærmar seg 60 prosent. Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 58,3 prosent.

Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,9 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 52,9 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 67,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 43,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 23, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.