Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.01.2023

Vassmagasinstatistikk veke 1 2023

Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 63,1 prosent. Gjennom veka  gjekk magasinfyllinga ned med 1,9 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Rapporten blir normalt publisert kvar onsdag klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen