Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.01.2021 , sist oppdatert 13.01.2021

Vassmagasinstatistikk veke 1 2021

Større nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 78,5 prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,7 prosenteiningar. Fyllingsgraden er 0,3 prosenteiningar under den høgaste på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020. 

Høgast magasinfylling hadde Sørvest- Noreg (område 2) med 85,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 72,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 1, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.