Publisert 15.04.2020

Kraftsituasjonen veke 15, 2020

Redusert kraftetterspurnad i påska

Kraftetterspurnaden i Noreg vart redusert med elleve prosent førre veke, samanlikna med veka før. Dette heng saman med påskeferien og varmare vêr. Kraftprisane fall ytterlegare førre veke og den gjennomsnittlege kraftprisen for Noreg var 4,89 øre/kWh. Terminprisane for nordisk kraft auka som følgje av blant anna varslar om tørrare vêr framover.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 15 her.

Kontaktperson

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen
Epost: laee@nve.no