Verktøy for å levere data til nasjonal database for grunnundersøkelser er klare melder Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) - NVE

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å gjøre data fra alle grunnundersøkelser tilgjengelig. Løsningenene for å laste opp data til NADAG er nå klare og dette kan gjøres gjennom GeoSuite toolbox eller gjennom NADAGs innebygde opplastingsløsning. I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men NGU ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. 

Borepunkter fra NADAG

Oppfordrer alle dataeiere til å registrere data

Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og NGU ønsker mer data! Statens vegvesen er i full gang med å levere store datamengder, og for Nord-Norge er leveransen nesten komplett. Flere av Statens vegvesens regioner holder på å gjøre data klare til oversendelse til NADAG. Også Bane NOR har levert en god del av sine data og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer snart med en leveranse. I tillegg har vi fått inn data fra Statsbygg og flere kommuner. NGU og Norges Vassdrag- og energidirektorat oppfordrer alle dataeiere til å registrere data.

NADAG er tilpasset for å ta imot og vise geotekniske informasjon av ulik detaljeringsgrad, og i dag kan en laste opp data til NADAG på to ulike måter:

Den ene metoden kan benyttes dersom man har fullstendige datasett som er laget i GeoSuite. Denne programvaren benyttes av konsulenter og andre for geoteknisk prosjektering. Data kan leveres direkte til NADAG fra GeoSuite toolbox. Bestillere av grunnundersøkelser kan da i sine avtaler med konsulentene be om at data skal, i tillegg til å leveres til oppdragsgiveren, gjøres tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av verktøyet i GeoSuite. Dersom GeoSuite er benyttet i et prosjekt, er dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på.

Den andre måten data kan leveres på er gjennom NADAGs opplastingsportal. Da må data først systematiseres av dataeier ved hjelp av en Excel-mal, for deretter å lastes opp via portalen – gjerne med tilhørende rapporter. Opplastingsportalen er primært utviklet for dataeiere som ønsker å samle og tilgjengeliggjøre sine mer eller mindre ”analoge data”. Man kan velge hvor detaljert man ønsker å fylle ut datasettene, men det er selvfølgelig mest mulig nyttig for en selv og samfunnet med detaljerte data.

 

Det er utviklet veiledninger for begge måtene å levere data på.

 

Her finner du NADAG:

http://geo.ngu.no/kart/nadag/

 

Kontaktpersoner hos NGU:

Inger-Lise Solberg (inger-lise.solberg@ngu.no)

Bobo Nordahl (bo.nordahl@ngu.no)