Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.08.2019

Varsel om rødt farenivå for Veslemannen

Nedbørsvarsel og store bevegelser i fronten gjør at NVE hever farenivået for Veslemannen til rødt.

Farenivået ble hevet til oransje i formiddag (12. august) på bakgrunn av økte bevegelser. Bevegelsene har vært store siden dette med 7-9 cm siste døgn i øvre del og 2,5 cm i nedre del. Bevegelsene er relativt størst i nedre del.

Det er meldt mye regn fra sent i natt og utover dagen i morgen, der vi venter at bevegelsene vil øke ytterligere. På bakgrunn av dette øker NVE farenivået til rødt.

Ved rødt farenivå blir det publisert to rapporter, en ca. kl 09 og en ca. kl 18 på www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Geologene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer. Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma.

Les mer om Mannen og Veslemannen på www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Kontaktinformasjon

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)