Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.09.2020 , sist oppdatert 03.09.2020

Olje- og energiministeren besøkte område rammet av kvikkleireskred

 Tirsdag 1. september besøkte statsråd Tina Bru Kråknes i Alta, der det gikk et stort kvikkleireskred tidligere i år.

Hytteeier Jan Egil Bakkeby, som var på stedet da skedet begynte, forteller om opplevelsen til statsråd Tina Bru, ordfører Monica Nielsen i Alta kommune og Anders Bjordal i NVE. Foto: OED

3. juni i år gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråkneset i Alta. Ingen kom til skade, men 8 bygninger ble feid på sjøen. På tirsdag besøkte olje- og energiminister Tina Bru området. Hun snakket både med beboere som opplevde raset, og med NVE som gjør oppfølgende undersøkelser på stedet.

Beboere mistet hytter og tomt

Det gjorde inntrykk på statsråden å møte beboere som opplevde å miste hytta si og deler av tomten sin i løpet av minutter. Heldigvis gikk ingen liv tapt. En hund ble tatt av skredet, og senere reddet opp igjen i god behold.

Anders Bjordal og hytteeier Jan Egil Bakkeby ved bukta der kvikkleireskredet gikk i juni. Stigen er fra taket til hytta som ble tatt av skredet. Trær fra rasskråningen i bakgrunnen flyter fortsatt i bukta. Foto: Erlend Hykkerud/Finnmark Dagblad

Beredskap

Kvikkleireskred som rammer bebyggelse er alvorlige hendelser, og beredskapshåndteringen av slike skredhendelser er utfordrende. I dette tilfellet ble det raskt etablert et godt samarbeid med klar ansvars- og rollefordeling mellom Alta kommune, Politiet og NVE. På møtet med statsråden ble utfordringer med denne type hendelser og viktigheten av godt samarbeid mellom beredskapsaktørene diskutert. NVE er meget fornøyd med Alta kommunes oppfølging av saken.

NVE jobber med å finne årsaken til skredet

Anders Bjordal i NVE forteller at NVE nå jobber med å finne årsaken til skredet, sammen med en gruppe med fageksperter fra Statens vegvesen, NTNU, NGI, NGU og Multiconsult.

Instrumenter som er installert i bakken leser fortløpende av grunnvannstanden. Dataene tas inn i stabilitetsberegninger som vil kunne si noe om egenskapene til kvikkleira i området.

I bakken er det installert poretrykksmålere som fortløpende leser av grunnvannstanden. Foto: Erlend Hykkerud/Finnmark Dagblad

Store ødeleggelser

Skredet som gikk 3. juni rev totalt med seg 8 bygninger, og ødela vei og infrastruktur. Mange etater ble involvert i hendelsen, for å bistå med evakuering, sikring, opprydding og oppfølgende undersøkelser.

Bilder fra drone tatt like etter skredet. Foto: NVE

Les mer om kvikkleireskredet ved Kråkneset i NVEs nyhetssak.

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Knut Aune Hoseth
tlf 97 16 53 37

Senioringeniør Anders Bjordal
tlf 90 66 19 76 

Les mer om skred

Les mer om ulike typer skred på våre nettsider.

Følg NVEs varsler om skred på varsom.no.

Flere bilder og dronefilm fra skredet finner du på NVEs fotodatabase Fotostrømmen (søkeord: Kråkneset)