Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.06.2020

Kvikkleireskredet i Alta: NVE undersøker grunnforholdene

Onsdag 3. juni gikk det et stort kvikkleireskred ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men 8 bygninger ble tatt. NVE bistår politiet på stedet og har satt i gang undersøkelser av grunnforholdene.

Foto: Anders Bjordal/NVE

Stort kvikkleireskred tok 8 bygninger

Onsdag ettermiddag gikk et stort kvikkleireskred ved Kråknes, ca 6 km øst for Talvik. Skredet er ca 650 m langt og 40 m høyt. Ingen personer eller dyr ble skadet, men anslagsvis 8 bygninger har gått med i skredet. Fire av disse er fritidsboliger. og resten er naust og uthus. En bebodd enebolig står på skredkanten og flere fritidsboliger/bygninger ligger inn mot skredkanten.  

Politiet har evakuert og sperret av området. NVE er på stedet, og bistår politiet med faglige råd, i tillegg til å få oversikt over området ved hjelp av drone.

NVE undersøker grunnforholdene

De nærmeste dagene vil NVE i samarbeid med Alta kommune sette i gang ulike tiltak for å få oversikt over hendelsen. Torsdag 4. juni gjennomføres det en sjøbunnkartlegging, og området fotograferes igjen med drone ved neste fjære sjø. Grunnundersøkelser vil bli satt i gang i neste uke.

- Nå skal vi analysere hele hendelsen grundig, både hva som skjedde og hvorfor, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Dette vil gi oss informasjon vi trenger til å vurdere gode tiltak både på kort og lang sikt.

Liten sannsynlighet for tilsvarende store skred

NVE er kjent med at det er mye kvikkleire i Alta, og har kartlagt og sikret flere områder. Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Kråkneset, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder i kommunen.

Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

Unormalt mye snø og snøsmelting har den senere tiden ført til stor vannmetning i bakken. Dette gjelder i store områder i Nord-Norge og også i Altaområdet. Dette er gjenspeilet gjennom gult jordskredvarsel. Det må forventes at noen jordskredhendelser vil forekomme ved gult varsel.

Foto: Anders Bjordal/NVE

 

 

Kontaktpersoner

NVE

Regionsjef Knut Aune Hoseth 
tlf 97 16 53 37

NVEs beredskapstelefon
909 92 231, døgnåpen alle dager

 

Alta kommune

Sentralbordet 
78 45 50 00, kl. 08-15 på ukedager

Kommunens vakttelefon
917 34 466, utenom kommunens åpningstid

Les mer om skred

Les mer om ulike typer skred på våre nettsider.

Følg NVEs varsler om skred på varsom.no.

Flere bilder fra skredet finner du på NVEs fotodatabase Fotostrømmen (søkeord: Alta)