Publisert 04.02.2021

Offentliggjør intern rapport om NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre tiltak i Gjerdrum kommune

Kort tid etter kvikkleireskredet, satte NVE i gang en intern gjennomgang av direktoratets bidrag i Gjerdrum kommune de siste årene. Rapporten er nå ferdigstilt, og kan lastes ned på våre nettsider.  

Rapporten gir en oversikt over faktainformasjon om NVEs bidrag i perioden fra 2001 – 2020 i det utvalgte geografiske området innenfor Gjerdrum kommune.  

 Rapporten gir også en gjennomgang av utviklingen av de formelle rammene for NVEs arbeid innen kartlegging av naturfare, arealplanlegging og tiltak/inngrep. Rapporten gir ingen vurderinger av årsaksforhold. Den inneholder heller ingen vurderinger av om NVE eller andre aktører har fulgt regelverket eller for øvrig opptrådt på en forsvarlig måte.  
 

Rapporten er en intern gjennomgang, men NVE velger å legge denne lett tilgjengelig for offentligheten på grunn av den store interessen rundt saken. Den vil også bli oversendt politiet og den varslede ekspertgruppen når den er etablert, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Rapporten kan lastes ned her