Publisert 02.03.2023

NVEs største bygg- og anleggskontrakt noensinne er inngått med Anlegg Øst Entreprenør AS

I forbindelse med flomsikringen av Bismo i Skjåk kommune har NVE inngått en anleggskontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS med en ramme på i underkant av 128 millioner kroner. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang.

Bilde fra flommen i Bismo oktober 2018. Foto: NVE

Kommunesenteret i Skjåk ble rammet av skadeflom senest i oktober 2018 da elva Otta gikk over sine bredder. Tiltakene NVE nå gjør skal sikre Bismo mot en 200-årsflom, der det også er tatt hensyn til forventede klimaendringer.

- Behovet for flomsikring av Bismo ble svært aktualisert av flomhendelsen i 2018, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen. Sykehjemmet, samt en rekke boliger og næringsbygg blir nå sikret mot fremtidige flommer, og det er gledelig at vi kommer i gang med selve anleggsfasen.

Arbeidene med å sikre Bismo mot flom starter opp umiddelbart og skal stå ferdig i løpet av 2024. Det nåværende bygge- og deleforbudet i det flomutsatte området kan oppheves når tiltaket er ferdig. Tiltaket innebærer blant annet en flomvoll mot Otta på 2250 meter, 3 pumpestasjoner, samt sikring av en sidebekk til Otta. Dette blir det mest kostnadskrevende flomsikringsprosjektet i NVEs historie så langt, med et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner.

Skjåk kommune søkte NVE om bistand til flomsikringen i juni 2019 og er formelt byggherre i prosjektet. NVE har vedtatt å gi statlig bistand og er byggherrens representant i planleggingen og gjennomføringen av sikringstiltaket. Det har vært jobbet intenst med planlegging og prosjektering i forkant av oppstart av anleggsarbeidene.

Kontakt
Toril Hofshagen, regionsjef
Tel: 90 03 42 44
E-post: tho@nve.no

Kontrakt ble inngått mellom NVE og Anlegg Øst Entreprenør i et møte på Hamar 28. februar 2023. Fra høyre er Odd-Arne Haarseth, NVEs prosjektleder for utførelse, Toril Hofshagen, regionsjef i NVE, Siri Tyseng, NVEs prosjektleder for planlegging, Jan Erik Kvarberg, prosjektsjef i Anlegg Øst Entreprenør, Arne Olav Kleiven, byggeleder HRP. Foto: NVE
Kontrakt ble inngått mellom NVE og Anlegg Øst Entreprenør i et møte på Hamar 28. februar 2023. Fra høyre er Odd-Arne Haarseth, NVEs prosjektleder for utførelse, Toril Hofshagen, regionsjef i NVE, Siri Tyseng, NVEs prosjektleder for planlegging, Jan Erik Kvarberg, prosjektsjef i Anlegg Øst Entreprenør, Arne Olav Kleiven, byggeleder HRP. Foto: NVE