Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.08.2021 , sist oppdatert 27.08.2021

NVE får utmerkelse for god bruk av geodata

NVE ble nylig hedret for en automatiseringsløsning som effektiviserer våre høringsinnspill til kommunene. Diplom deles ut årlig for å hedre spesielt gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk prisen i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor».

Diplomet ble overrakt av Roar Skålin, leder for geodatarådet og Heidi Nakken, statssekretær i KMD, til vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (midten). Foto: Anna Haaland Aano/NVE

Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler årlig ut diplom til bedrifter og offentlig etater for gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk pris i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor», for en automatiseringsløsning som vi har utarbeidet. Løsningen effektiviserer våre høringsinnspill om naturfarer til kommunenes  reguleringsplaner.

Prisen ble overrakt på NVEs hovedkontor fredag 27. august av statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i Nasjonalt geodataråd Roar Skålin. Diplomet ble tatt imot av Kjetil Lund på vegne av NVE, og Ivar Peereboom, Aslak Wegner Eide og Kjetil Indrevær på vegne av fagmiljøene.

- Jeg syns det er veldig hyggelig å ta imot denne utmerkelsen på vegne av NVE, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Jeg er stolt av NVEs sterke fagmiljøer, og jeg er ekstra stolt av at  våre gode fagmiljøer samarbeider så godt for å utvikle nye løsninger.

- Løsningen har som mål å formidle kunnskap om naturfarer og klima til de som tar de faktiske beslutningene - nemlig kommunene. Det er beslutningene som tas i kommune-Norge som gjør oss i stand til å bygge et trygt og robust samfunn, sier Lund.

Effektiviserer saksbehandlingen

NVE mottar årlig ca 2500 varsler om oppstart av reguleringsarbeid i kommunene, som det skal gis innspill om naturfare til. Tidligere har flertallet av disse varslene kun fått et generelt innspill til planarbeidet, og plankonsulenten har vært henvist til generell veiledning.

Siden 2018 har NVE arbeidet med å utvikle en løsning for å generere innspill med mer og bedre informasjon. Automatiseringsløsningen setter automatisk sammen en skreddersydd tilbakemelding til hver enkelt plan, basert på geodata. Innspillet summerer opp potensielle farer i området, og utfordringer for den konkrete reguleringsplanen. I tillegg gir den veiledning for hvordan man går frem for å planlegge bebyggelsen slik at den oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot disse farene, også i et fremtidig klima.

- Løsningen med automatiserte innspill vil effektivisere det interne arbeidet og gjøre at saksbehandlere unngår mye rutinearbeid. Vi kan konsentrere oss om å behandle de mest komplekse sakene grundigere, sier Kjetil Indrevær i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Løsningen er nå i en testfase, og testes ut mot et utvalg kommuner i 2021.

Fremmer innovativ bruk av stedsdata

Nasjonalt geodataråd er et statlig organ som gir råd om oppfølging av nasjonale strategier for felles geografisk infrastruktur. Rådet ble opprettet i 2012, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Bakgrunnen for prisutdelingen er et ønske om å fremme smart og innovativ bruk av stedsdata. Prisvinnerne i år er grunderbedriftene Fiskher AS og Vake, i tillegg til NVE.

Les mer om utdelingen i regjeringens pressemelding

Kontaktpersoner

Kjetil Indrevær, skred- og vassdragsavdelingen

Ivar Peereboom, avdeling for IKT og informasjonsforvaltning

Aslak Wegner Eide, avdeling for IKT og informasjonsforvaltning