Publisert 07.01.2021

NVE anbefaler at evakuering oppheves for området rundt Gjerdrum barneskole og Vestvang-området

NVE har gitt råd til politiet om å frigi arealet som omfatter barneskolen, Herredshuset, boligområdet Skjønhaugtunet sør for skolen og Fv120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøring til Hønsigutua, samt Vestvang-området.

— Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og Herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen.

— Etter ønske fra Gjerdrum kommune har vi prioritert skolens areal. Geoteknikerne har jobbet døgnet rundt for å få en avklaring. Grunnboringer, laboratorieanalyser og stabilitetsberegninger er grunnlaget for de grundige vurderingene som nå er gjort. Geoteknikere fra både NGI og Multiconsult har vurdert alle data, forteller Hofshagen.

— NVE er i full gang med å vurdere de øvrige evakuerte områdene. Noe forenklet kan vi si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuering, avslutter Hofshagen.