Publisert 26.05.2022 , sist oppdatert 27.05.2022

Nå er Brandbu sentrum sikret mot flom

25. mai kunne Gran kommune og NVE markere at den omfattende flomsikringen i Brandbu er ferdigstilt. Innbyggerne ble ønsket velkommen til et nytt sentrum, og kunne feire at de omfattende anleggsarbeidene tett på butikker, veier og hus nå er avsluttet.

Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var hele 13,8 meter lang.

– Dette er en gledens dag for Gran kommune. Ikke bare har vi fått en lenge etterlengtet flomsikring i Brandbu, men kvaliteten på arbeidene som er gjort har gitt oss et fantastisk utgangspunkt for videre tettstedsutvikling, sa ordfører Randi Eek Thorsen.

Godt samarbeid mellom kommunen og NVE
Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er stolt av arbeidet som er gjort.

– Å kunne levere et så stort sikringsprosjekt, med god kvalitet og under budsjett er noe vi er veldig fornøyde med. Det gode samarbeidet med kommunen har vært viktig og helt avgjørende når vi har jobbet så tett på folks hverdag over lang tid, sa Lund.

Også ordføreren understreket det gode samarbeidet kommunen har hatt med NVE. Hun roste spesielt dialogen NVE har hatt med lokalbefolkningen.

– Så vidt jeg kan forstå har det hatt mye å si for både tidsbruk og det flotte sluttresultatet, sa hun.

Ministeren foretok den offisielle åpningen
Olje- og energiminister, Terje Aasland, foretok den offisielle åpningen, som ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.

– Flomfare og følelsen av utrygghet kan hemme utviklingen av små og store lokalsamfunn. Derfor er dette et viktig flomsikringstiltak, som bidrar til å ruste Brandbu for fremtiden og som betyr mye for mange mennesker. Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned her i Brandbu, sa olje- og energiminister Terje Aasland.

Verdifull erfaring for fremtidige sikringsprosjekter
Arbeidet i Brandbu har gitt NVE verdifulle erfaring som tas med til fremtidige sikringsprosjekter. Flere lignende sentrumsområder i Norge er flomutsatt, og det er planlagt større flomsikringsprosjekter flere steder de neste årene. Blant annet pågår det nå et stort sikringsprosjekt i Mjøndalen.

Fakta om prosjeket

• Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE kom etter flommen i 2000
• Planen ble godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
• Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbudet våren 2020
• Anleggsstart i juni 2020
• Ferdigstilt mai 2022
• Budsjett 129,6 mill. kr.
• 1380 m lang strekning sikret
• Revet seks bygninger og tre broer
• Bygget nye broer og forsterket to eksisterende broer
• Lagt 180 meter lang strekning i nytt løp
• Bygget fem pumpestasjoner og en ny trafostasjon
• Bygget ca. 480 meter med betongmur og ca. 370 meter med flomvoll

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Tore Leirvik, tlf. 97 03 47 49
Regionsjef Toril Hofshagen, tlf. 90 03 42 44

Åpningen ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.
Åpningen ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.
En flott lekeplass er etablert langs elven.
En flott lekeplass er etablert langs elven.
Folkefest under åpningen
Folkefest under åpningen
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, prosjektleder i NVE Tore Leirvik, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på den nye lekeplassen i Brandbu.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, prosjektleder i NVE Tore Leirvik, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på den nye lekeplassen i Brandbu.
Brandbu er nå godt sikret mot flom
Brandbu er nå godt sikret mot flom