Publisert 26.05.2023

Markerte med et smell - har sikret vassdrag i Sør-Fron kommune mot flom

NVE har det siste året jobbet med å utføre flomsikring langs vassdragene Brandrudsåa og Trillabekken i Sør-Fron kommune. Hyppige flommer i området på grunn av kraftige nedbørsmengder har tidligere resultert i skader på eiendommer, senest sommeren 2017. Sikringsprosjektet som nå er ferdigstilt gjør at flomfaren er redusert for boligene som ligger langs vassdraget.

Flomsikring langs husene i Sør-Fron. Foto: NVE

- Dette er et godt eksempel på et flomsikringsprosjekt der anleggsfasen har gått raskt og effektivt, og der planleggingsarbeidet ble satt i gang relativt kort tid etter den siste skadeflommen i området, sier regionsjef Toril Hofshagen.

Onsdag 24. mai ble flomsikringsanlegget offisielt overlevert fra vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til en fornøyd ordfører i Sør-Fron kommune, Ole Tvete Muriteigen. Beboere i området møtte også opp. De uttrykte lettelse og stor glede over at husene deres nå står trygt.

- Takk for godt utført arbeid av alle involverte og viktig prioritering. NVE må få en langt større pott for å få gjort mye mer av slikt, sier ordfører Muriteigen.

Selve overleveringen av anlegget ble gjort med et skikkelig smell over bekken.

Samarbeid og kommunikasjon har vært nøkkelen
- Elven ligger tett på flere bolighus, så det har vært viktig med god kommunikasjon med beboere underveis i prosjektet, forteller Hofshagen. Et godt samarbeid med Sør-Fron kommune, den lokale entreprenøren og konsulent har gjort at prosjektet har vært vellykket.


Svært fornøyde bebeboere i Sør-Fron. Foto: NVE

Arbeidene som er utført har blant annet inkludert plastring langs elvekanter og elvebunnen, bygging av en betongmur ved ett bolighus, såing av plenarealer og ny beplantning hvor det var nødvendig. Prosjektet har blitt utført av Erling Rolstad AS fra Vinstra, med Multiconsult AS som konsulent. Totalt har prosjektet kostet 13 millioner kroner.


Arbeidet har pågått tett på bebyggelsen i området. Foto: NVE


Kjetil Lund åpnet flomsikringsanlegg i Sør-Fron sammen med ordfører Ole Tvete Muriteigen. Foto: NVE


Fra venstre, regionsjef i NVE Toril Hofshagen, prosjektleder i NVE Erlend Rønsholm, ordfører Ole Tvete Muriteigen, vassdrags og energidirektør Kjetil Lund og direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE Brigt Samdal. Foto: NVE

Kontakt
Toril Hofshagen, regionsjef NVE
Tel:  90 03 42 44