Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.10.2021

Markerte ferdigstillelse av sikringstiltak i Veggli

For et år siden ble Veggli sentrum i Rollag kommune flommet over av elva Nørdsteåe, en sideelv til Numedalslågen. Siden mars i år har NVE jobbet med å sikre området og onsdag forrige uke ble det ferdige sikringsanlegget overlevert til kommunen. 

Barn fra Veggli barnehage klippet snoren sammen med ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann og NVEs regionsjef, Anne Cathrine Sverdrup.

Både skred og vassdragsdirektøren, ordfører i Rollag kommune, NVEs prosjektgruppe, den lokale barnehagen, entreprenør og representanter fra kommunen og fylkeskommunen møtte opp for å feire at sikringstiltakene etter flommen nå er på plass.

I sentrum av markeringen var 24 barn fra Veggli barnehage. Barnehagen lå utsatt til etter flommen og barn og voksne måtte derfor flytte til et annet lokale mens anleggsarbeidene pågikk. Under forrige ukes markering sang de for de fremmøtte, klippet snoren og åpnet anlegget med den største glede. Gleden ble ikke mindre når en hjullaster fylt med «godsaker» kom kjørende inn på parkeringsplassen. Is, brus og gaver ble satt stor pris på.

Ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann, var også svært fornøyd med å kunne markere at Veggli sentrum nå er bedre beskyttet mot fremtidig flom.

- Når vi stod her natt til 5. oktober i fjor med vann over store deler av sentrum så vi bokstavelig talt ganske mørkt på det. Etter en iherdig førsteinnsats fra lokale innbyggere kom NVE raskt på banen med råd og veiledning i akuttfasen. Vi er veldig godt fornøyde med den prosessen som har vært og vi har ikke fått en eneste klage fra innbyggerne her mens arbeidene har pågått, fortalte hun.

Skred og vassdragsdirektør, Brigt Samdal, synes det var en glede å få høre hvordan arbeidet hadde blitt løst på Veggli. Han var spesielt opptatt av å trekke frem det gode samspillet mellom NVE, kommune og entreprenør.   

- Det er godt å vite at vi har bidratt med økt sikkerhet og økt trygghet for de som bor i Veggli sentrum. Sikring er noe av det mest meningsfulle vi gjør i NVE og det er fint å se at sikringstiltakene løses på en så god måte som det har blitt gjort her, sa Samdal. Uten et godt samarbeid mellom oss, kommunen og entreprenøren blir det vanskelig å lykkes, men i dette prosjektet ser det ut til at alle parter er svært fornøyde og resultatet har blitt veldig bra.

200 års flom
Flommen som rammet Veggli i 2020 ble beregnet til en 200 års flom og det ble raskt klart at skadene kvalifiserte for et såkalt krisetiltak, og deretter hastetiltak. Dette er tiltak som må gjennomføres raskt for å avverge eller redusere ytterligere skadeutvikling, men der det likevel er tid til planlegging og saksbehandling. Krise-og hastetiltak har en egen budsjettpost på statsbudsjettet (post 25) og dette konkrete prosjektet ble budsjettert til 7 MNOK.

Prosjektleder, Svein Arne Jerstad kunne under markeringen fortelle om et prosjekt som har gått stort sett på skinner.

- Med unntak av at vi hadde noen utfordringer i starten med uvanlig sen snøsmelting i fjellet, og et par hendelser med veldig sterk og lokal nedbør i sommerperioden, har prosjektet gått etter planen. Det har vært et godt samarbeid mellom alle aktørene, og vi har hatt et spesielt godt samarbeid med Rollag kommune, Kongsberg Entreprenør og underleverandør Rune Havnen AS.

Fakta
Flomhendelse: 4. og 5. oktober 2020
Sikringstiltak: Oppstart mars 2021
Tiltak: Arbeidet som er utført har primært bestått av forsterking og reparasjon av tidligere konstruksjoner, opprydding og noen miljøtiltak i selve elveløpet.
Kostnad: 7 MNOK
Entreprenør: Kongsberg entreprenør
Andre involverte aktører: Rollag kommune, Viken fylkeskommune, Bane Nor, Statsforvalteren, Rollag E-verk, Veggli Fjernvarme, Viken fiber, Telenor, Rune Havnen AS

Fra venstre Tanja Grinde Bjørkgården (Rollag kommune), Anne Cathrine Sverdrup (regionsjef i NVE), Svein Arne Jerstad (prosjektleder NVE), Ordfører Viel Jaren Heitmann, Brigt Samdal (skred og vassdragsdirektør i NVE), Torsten Starkloff (overingeniør i NVE, region sør), Eva Almenning (seniorkonsulent i NVE, region sør)
Fra venstre Tanja Grinde Bjørkgården (Rollag kommune), Anne Cathrine Sverdrup (regionsjef i NVE), Svein Arne Jerstad (prosjektleder NVE), Ordfører Viel Jaren Heitmann, Brigt Samdal (skred og vassdragsdirektør i NVE), Torsten Starkloff (overingeniør i NVE, region sør), Eva Almenning (seniorkonsulent i NVE, region sør)
Arbeidet som er utført har primært bestått av forsterking og reparasjon av tidligere konstruksjoner, opprydding og noen miljøtiltak i selve elveløpet.
Arbeidet som er utført har primært bestått av forsterking og reparasjon av tidligere konstruksjoner, opprydding og noen miljøtiltak i selve elveløpet.
Ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann delte ut is til barna i Veggli barnehage.
Ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann delte ut is til barna i Veggli barnehage.
Skred og vassdragsdirektør, Brigt Samdal, sammen med Torsten Starkloff, overingeniør i NVE.
Skred og vassdragsdirektør, Brigt Samdal, sammen med Torsten Starkloff, overingeniør i NVE.
Flomsikring ved badekulpen i Veggli sentrum.
Flomsikring ved badekulpen i Veggli sentrum.