Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.07.2021 , sist oppdatert 05.07.2021

Et halvt år etter skredtragedien i Gjerdrum

Det har gått et halvt år siden det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune. NVE har vært på stedet siden skredet gikk i morgentimene 30. desember 2020. Den akutte fasen er over, og NVE jobber nå med langsiktig sikring av området.

Anleggsarbeidene i skredgropa er godt i gang. Foto: Kristian Løksa/NVE

- Den første tiden handlet alt om å støtte blålysetatene med faglig bistand i deres redningsarbeid og etterfølgende søk etter savnede. Vi ga også anbefalinger om evakueringsområder og trygge områder. Etter hvert som det ble gjort grundige grunnundersøkelser, kunne vi også gi råd om å gradvis oppheve evakueringen i mange av områdene, sier Toril Hofshagen, regionsjef i NVE.

- Fortsatt er omlag 200 personer evakuert, fra området som ligger nærmest skredkanten. Vi jobber nå med langsiktig sikring av både denne sonen og skredområdet som helhet, forteller Hofshagen.

Oversiktsbilde Drone 240221
Dronefoto av deler av skredgropa, 24. februar 2021. Foto: Simon Oldani/NVE

Sikringstiltak i fire delprosjekter

NVE bistår Gjerdrum kommune med å gjennomføre nødvendige sikringstiltak, til en kostnad på om lag 200 mill. kr. Det er estimert at tiltakene vil ta 3-5 måneder planlegge, og 1-2 år å gjennomføre. Både planleggingen og anleggsarbeidene er godt i gang. Helt siden akuttfasen har NVE benyttet seg av NGI og Multiconsult som faglige rådgivere i arbeidet.

- Vi deler opp tiltakene i fire delprosjekter, forteller sikringsteknisk fagansvarlig i NVE, Eirik Traae. Disse delprosjektene er:

  • erosjonssikring og vannhåndtering gjennom området, som er kommet godt i gang.
  • tiltak lengst nord i skredgropa for å sikre skredkanten og bebyggelse. Det er etablert anleggsveier i skredområdet for det videre arbeidet.
  • tiltak langs østskråningen, for blant annet å sikre trygg ferdsel for allmennheten.
  • planering og stabilisering i øvre del av skredområdet.
Dronebilde Borerigg Svv 080421
Et mobilt borretårn fra Statens Vegvesen, her koblet til NVE Anleggs langgraver, kan gjøre grunnundersøkelser der ordinære borerigger ikke kan brukes. Dronefoto: Simon Oldani/NVE

Drone er et viktig hjelpemiddel

Et viktig verktøy i planleggingen er nøyaktige terrengmodeller, og å lage slike terrengmodeller er en viktig del av NVEs dronevirksomhet.

- Droner egner seg veldig godt til å kartlegge skred, fordi man raskt kan få oversikt over områder som er risikofylte å gå inn i, med en nøyaktighet på 5 cm eller bedre, sier Kjetil Indrevær, som er geolog og dronepilot i NVE.

For å lage en terrengmodell ved hjelp av drone går det vanligvis med mye tid til å måle inn punkter på bakken før man flyr for å få god nøyaktighet i modellen. Det gjør at det typisk kan gå noen dager før en ny modell blir klar.

- I Ask har vi plassert ut permanente punkter i terrenget som allerede er målt inn. Det gjør at vi ved behov raskt kan sende opp dronen, og ha en ny terrengmodell klar samme dagen vi flyr, forteller Indrevær.

Fagfolkene har derfor alltid tilgang på ferske terrengmodeller for å gjøre sine vurderinger. Modellene brukes til å vurdere stabiliteten til skredkanten, planlegge sikringstiltak og å holde oversikt over fremdriften på arbeidene i skredområdet.

Dronetake-off ved skredkanten i januar. Video: Laila P. Høivik/NVE

Les mer

Mer informasjon om skredet i Gjerdrum og kvikkleireskred generelt finner du på våre nettsider: https://www.nve.no/om-nve/spor-nve/om-kvikkleire/

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Toril Hofshagen
tlf. 90 03 42 44

Sikringsteknisk fagansvarlig Eirik Traae
tlf. 91 62 70 20

Geolog og dronepilot Kjetil Indrevær
tlf. 92 28 55 70