Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.01.2022

Ekstremværet Gyda fortsetter torsdag – rolig natt for NVE

Torsdag morgen kan NVE melde om at det til tross for mye vann og vær har vært en natt uten de alvorligste hendelsene. - Gyda er fortsatt aktiv, og vi forventer at torsdagen er den dagen som har størst sannsynlighet for hendelser, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

Arkivbilde

Varslingstjenestene i NVE kan melde om at det er høy vannføring i flere elver, og det er ventet mer nedbør kommende døgn.

- Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal.  Dette avhenger både av nedbør og temperaturutvikling.

Nye oppdaterte prognoser kommer torsdag formiddag på varsom.no.

Noen evakueringer og mange stengte veier
Selv om natten har vært uten de alvorligste hendelsene har det så langt blitt meldt om tre evakueringer av boligfelt og det er mange stengte veier i Trøndelag og Møre og Romsdal.

-Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring. Følg med på Varsom.no og forhold deg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune, avslutter Samdal  

Er du som privatperson bekymret for din situasjon lokalt:

  • Kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse i forbindelse med akutte hendelser knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt kommunen om du har en bekymringer knyttet til flom, skred og dammer, og Statens Vegvesen hvis bekymringen gjelder vei, bru eller tunnel (ring 175).
  • Kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred og skader og konsekvenser av Gyda i Varsom Regobs-appen.  

www.regobs.no

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.