Vardafjellet vindkraftverk – Godkjenning av endret detaljplan - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandes kommune. Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene, som vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp, gikk konkurs i 2019.

Les mer om saken og Vardafjell vindkraftverk her