Publisert 29.08.2021 , sist oppdatert 30.08.2021

Ny veileder for søknad om nettilknytning av oppdrettsanlegg

Framover er det forventet en økning i antallet konsesjonssøknader for elektrifisering av oppdrettsanlegg. NVE har derfor samlet all informasjon om nettilknytning av oppdrettsanlegg i en ny veileder på våre nettsider.

Foto: NVE

Energiloven krever konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg. Dette gjelder for alle høyspentanlegg, og enkelte lavspente anlegg. Den nye veilederen går nærmere inn på hvilke anlegg som krever konsesjon når man skal elektrifisere oppdrettsanlegg.

Veilederen beskriver også hvilke krav NVE stiller til en konsesjonssøknad for nettilknytning av oppdrettsanlegg, hvordan vår saksbehandlingsprosess foregår og hvilke relevante lovverk tiltakshaver må forholde seg til i søknadsprosessen. For raskest mulig saksbehandlingsprosess oppfordres bransjen til å bruke veilederen aktivt.

Søknader må sendes inn i god tid

NVE gjør oppmerksom på at det er lang saksbehandlingstid på konsesjonssøknader i dag. Det anbefales derfor at søknad sendes inn i god tid før tiltaket er planlagt gjennomført, og at tiltakshaver sørger for at søknaden er så grundig som mulig, for å hindre krav om ytterligere utredninger og opplysninger. 

Kontakt

Sondre Moe Knudsen
tlf. 22 95 93 03

Martine Hamnes
tlf. 22 95 90 56

Herman Lange Johnsen
tlf. 22 95 98 27