Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.07.2019

NVE skjerper kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk

En rekke tidligere gitte konsesjoner til vindkraft er nå under planlegging og utbygging. NVE skjerper nå kravene til hvordan konsesjonærene skal involvere kommuner og andre lokale interessenter ved planlegging og bygging av vindkraftverk.

- Det er ofte et sterkt lokalt engasjement rundt utbygginger av vindkraft. Da er det viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund.  

- Blant annet vil vi før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i NVE for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter. Vi vil også utvide høringsfrister, og vi vil trappe opp vårt eget tilsyn i utbyggingsfasen, sier Lund.

 

Krav om internkontroll innført

Konsesjon gir rett til å bygge og drive vindkraftanlegg. I konsesjonene er det krav om at det skal utarbeides plan for hvordan anlegget skal bygges (detaljplan) og hvordan arbeidet skal gjennomføres (miljø-, transport og anleggsplan, eller MTA). Planene skal behandles av NVE.

NVE har tidligere varslet at de som skal bygge må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober. NVE behandler for tiden ikke nye meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk.

 

Kontaktperson:

Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf 400 69 485

NVEs pressetelefon, tlf 489 97 667

Last ned brevet som er sendt til vindkraftkonsesjonærene

vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund. Foto: NVE
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund