Publisert 20.03.2020

NVE: Ny veileder for søknader om nettanlegg

NVE har utgitt en ny versjon av veilederen for utforming av søknader om konsesjon for kraftledninger og transformatorstasjoner. Veilederen stiller tydeligere krav til innholdet i søknadene, spesielt knyttet til areal- og miljøvirkninger, naturfare og teknisk-økonomiske vurderinger.

NVE har utgitt en ny versjon av veilederen for utforming av søknader om konsesjon for kraftledninger og transformatorstasjoner.Foto: NVE

Vi forventer at nettselskaper, konsulenter og andre bruker veilederen når de lager søknader. Dersom veilederen følges, vil det bidra til at saksbehandlingen hos NVE går raskere, sier seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer.

Prioriterer forsyningssikkerhet

Når samfunnet skal elektrifiseres, er det behov for mange nye tillatelser til elektriske anlegg, som ladestasjoner, fergelading, landstrømanlegg, kraftverk og tilknytning av oljeinstallasjoner.

NVE får for tiden mange søknader til behandling, som vil medføre at det tar lengre tid før søknader tas til behandling. Søkere må derfor beregne noe lengre tid fram til konsesjonsvedtak enn tidligere. Dette gjelder spesielt mindre saker. NVE vil fortsatt prioritere søknader som er viktig for forsyningssikkerheten.

Vi anslår følgende saksbehandlingstid:

  • Mindre konsesjonssøknader uten behov for høring: 3–6 måneder
  • Mindre konsesjonssøknader med høring: 6–12 måneder
  • Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1–2 år
  • Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2–4 år.

Den estimerte saksbehandlingstiden forutsetter at søknadene holder god kvalitet.

Sammen med NVEs miljøtilsyn, som også har utarbeidet veileder for miljø-, transport- og anleggsplaner for nettanlegg, vil det høsten 2020 inviteres til et seminar der NVEs krav til søknader og MTA-planer gjennomgås.

Veilederen til søknad om nettanlegg kan lastes ned her (pdf). 

 

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer, e-post: liha@nve.no

Rådgiver Anine Mølmen Andresen, e-post: aman@nve.no

Veileder for søknader om nettanlegg