NVE har godkjent konsesjonsendringer, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Gismarvik vindkraftverk. - NVE

Onsdag 5. februar godkjent NVE Gismarvik Vindkrafts søknad om konsesjonsendringer for Gismarvik vindkraftverk. Ifølge vilkår i konsesjonen skal Gismarvik Vindkraft legge frem en detaljplan og MTA som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har også godkjent disse planene.

Norges vassdrags- og energidirektorat ga Gismarvik Vindkraft AS, den 30.09.2013, tillatelse til å bygge Gismarvik vindkraftverk.

Les mer om NVEs saksbehandling av Gismarvik vindkraftverk her.