Høring av retningslinjer for elektronisk kommunikasjon og vindkraftverk - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet et felles forslag til retningslinjer for hvordan elektronisk kommunikasjon skal ivaretas ved utbygging av vindkraftverk

Vindturbiner kan i noen tilfeller påvirke og forstyrre elektroniske kommunikasjonstjenester, og retningslinjene skal forebygge forstyrrelser og gi føringer for avhjelpende tiltak.

Interesserte aktører kan gi innspill innen høringsfristen 20. november 2020.
Alle innspill sendes til Nkom.

For mer informasjon om høringen og tilgang til dokumentet, se Nkoms nettsider.