Klimavennlig varme til barn og unge i Bulgaria - NVE

Et svømmebasseng varmet opp med ved får snart ny pelletsovn. Gamle diesel- og oljefyrer i skoler og barnehager skiftes også ut. Alt med støtte fra norske EØS-midler.

Barna på skolen Antim I i Zlatogradgrad kan se fram til at gamle oljekjeler byttes ut med moderne pelletsbrennere som er mer klimavennlige og gir bedre inneklima.

Gjennom EØS-midlene Norge samarbeider Norge med flere europeiske land for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfoldet. NVE er programpartner for energi og klimatilpasning, og arbeider blant annet med energieffektivisering og fornybar energi i Bulgaria.

 

Tidligere i vår besøkte NVE sammen med nasjonale representanter noen av de bulgarske kommunene som får EØS-midler til tiltak på energiområdet. Du kan lese om noen av prosjektene på regjeringens europasider.