Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.05.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Klimavennlig varme til barn og unge i Bulgaria

Et svømmebasseng varmet opp med ved får snart ny pelletsovn. Gamle diesel- og oljefyrer i skoler og barnehager skiftes også ut. Alt med støtte fra norske EØS-midler.

Barna på skolen Antim I i Zlatogradgrad kan se fram til at gamle oljekjeler byttes ut med moderne pelletsbrennere som er mer klimavennlige og gir bedre inneklima.

Gjennom EØS-midlene Norge samarbeider Norge med flere europeiske land for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfoldet. NVE er programpartner for energi og klimatilpasning, og arbeider blant annet med energieffektivisering og fornybar energi i Bulgaria.

 

Tidligere i vår besøkte NVE sammen med nasjonale representanter noen av de bulgarske kommunene som får EØS-midler til tiltak på energiområdet. Du kan lese om noen av prosjektene på regjeringens europasider.

Kontaktperson:

Programkoordinator Bjørn Aulie, aul@nve.no. tlf 47 06 98 94