Hydrogen er verdens minste atom, men kan spille en stor rolle i fremtidens energisystem - NVE

Hydrogen har vært fremtidens energibærer i alle år, men det kan virke som fremtiden nærmer seg med raske skritt. Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner fører til at prisen på grønn, fornybar hydrogen synker og det kommer stadig nye prosjekter som er med på å øke etterspørselen etter denne utslippsfrie gassen.

I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er hydrogen løftet frem som en joker, som kan vise seg å bli en viktig del av energisystemet, både fordi den kan være med på å kutte utslipp, men også fordi hydrogenproduksjon kan bli en stor forbruker av elektrisitet.

NVE skal ha god kunnskap om utviklingen i kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for aktuelle energiteknologier. Derfor lager vi blant annet teknologianalyser som vi publiserer i form av korte faktaark. Disse gir en rask innføring i utvalgte teknologier, samt et innblikk i status per i dag og utviklingen fremover.

Les mer om hydrogen i faktaarket