Endringer i magasinkapasitet fra 7.mars 2016 - NVE

7.mars 2016 endrer Statnett grensene for elspotområdene NO1, NO3 og NO5. Dette medfører noen endringer i den samlede magasinkapasiteten i disse områdene.

Magasinkapasiteten for elspotområdene før og etter 7. mars finnes i tabellen under:

Magasinkapasitet i Elspotområdene
  Magasinkapasitet før 7. mars 2016, GWh Magasinkapasitet etter 7. mars 2016, GWh
Hele landet 82224 82224
NO1 5708 GWh
5787 GWh (ny)
NO2 32725 GWh 32725 GWh
NO3 6886 GWh
7809 GWh (ny)
NO4 19367 GWh 19367 GWh
NO5 17538 GWh
16536 GWh (ny)

 

Den historiske magasinstatistikken vil oppdateres i henhold til de nye elspotområdene, og offentliggjøres mandag 7. mars på NVEs nettsider.

De nye definisjonene av elspotområdene kan du lese om på Statnett sine nettsider.