Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.10.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Batterier kan komme raskere enn vi har ladet opp til

Sa du et helt nett med batterier? Ja, det er det de sier. Mye har skjedd i batterimarkedet i 2019, og i vårt nye faktaark om stasjonære batterier går vi gjennom en del av det.

I arbeidet med årets langsiktige kraftmarkedsanalyse har vi sett at det kreves mye lagringskapasitet i det europeiske kraftsystemet ettersom produksjonen av elektrisitet blir mer og mer væravhengig. Mye tyder på at batterier vil spille en sentral rolle i årene som kommer, og nå kan det virke som om batterier kan være lønnsomt også er her i Norge.

NVE skal ha god kunnskap om utviklingen i kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for aktuelle energiteknologier. Derfor lager vi blant annet teknologianalyser som vi publiserer i form av korte faktaark. Disse gir en rask innføring i utvalgte teknologier, samt et innblikk i status per i dag og utviklingen fremover.

Les mer om batterier i faktaarket

Kontaktpersoner

Jarand Hole, avdelingsingeniør
Mobil: 417 55 723

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Mobil: 977 79 089