Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.04.2021 , sist oppdatert 30.04.2021

6 TWh kraftproduksjon er under bygging

I første kvartal 2021 viser NVEs oversikt at det er 6 TWh kraftproduksjon under bygging. I løpet av kvartalet ble det satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon.

Det ble blant annet satt i drift 8 små vannkraftverk i første kvartal 2021

Det ble satt i drift 266 GWh ny vannkraftproduksjon i første kvartal

I første kvartal ble det satt i drift til sammen 266 GWh ny vannkraftproduksjon. Dette fordeler seg på åtte små vannkraftverk, ett opprustings- og utvidelsesprosjekt og overføringen av Henjaelvi til Leikanger ble tatt i bruk.

I første kvartal er det ikke registrert nye vindturbiner er satt i drift.

6 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av første kvartal registrert 99 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 4 TWh ny vindkraftproduksjon og 2 TWh vannkraftproduksjon. 0,2 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra ett vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i fjor.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til tre vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 7,8 GWh. Videre ble det gitt avslag til seks vannkraftprosjekter.

Rapporten Ny kraftproduksjon 1. kvartal 2021 finner du her.

 

 

Kontaktpersoner

Seming Haakon Skau, senioringeniør
Mobil: 482 15 339

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202