Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 15.02.2022

Kvikkleirerapporter for Våler kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

1384 Kåbbel Nordre

Grunnundersøkelser 09.07.2008 (1,3 MB) | Vurdering 05.03.2011 (22,2 MB) | Kvalitetskontroll

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.