Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 01.03.2024

Kvikkleirerapporter for Fredrikstad kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

280 Sunnestad
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) Vurdering 19.2.2013 (12,7 MB) | Vurdering 24.10.2013 (2,7 MB) | Vurdering 2.8.2016 (17,9 MB) | Vurdering 09.09.22

281 Årum
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) Vurdering 19.2.2013 (12,7 MB) Vurdering 24.10.2013 (2,7 MB) | Vurdering 2.8.2016 (17,9 MB) | Vurdering 09.09.22

285 Moum Vesten
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) 

287 Sandem
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) 

288 Vesten Øst
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) 

289 Gretnes
Grunnundersøkelser 19.06.2004 (1,6 MB) Vurdering 19.2.2013 (12,7 MB) Vurdering 24.10.2013 (2,7 MB) | Vurdering 2.8.2016 (17,9 MB) | Vurdering 09.09.22

2286 Sentrum
Vurdering 10.11.2016 | Vurdering 28.6.2017 | Vurdering 6.5.2022

2287 Stadion
Vurdering 10.11.2016

2288 Bjølstad
Vurdering 10.11.2016

Følgende faresoner fra arealplan for InterCity strekningen Seut-Rolvsøy: 2432 - 2436 
Vurdering 6.4.2018 (2,4 MB) | Vedlegg til Vurdering 6.4.2018 (54,6 MB) | Kvalitetssikring 1.7.2018 (0,4 MB)

Faresoner fra arealplan for InterCity strekningen Haug - Seut fra 2017:

2544, 2550-2553, 2557, 2558, 2561-2564, 2570-2572, 2578-2580, 2582, 2584-2585, 2587-2592

Vurdering med vedlegg 24.05.2017 (94 MB) | Kvalitetssikring 09.06.2017 (4,6 MB)

Faresoner fra arealplan for InterCity strekningen Haug - Seut fra 2019:

2544, 2550-2553, 2557, 2558, 2561-2564, 2570-2572

Vurdering med vedlegg 13.12.2019 (31 MB) | Kvalitetssikring 08.01.2020 (1.9 MB)

2521 Thorbjørnrød
Vurdering 28.08.17 (25 MB)

Kartlegging av kvikkleire langs riksvegrute 1 (RR1): 2603 Skadalen

Vurderingsrapport 08.04.2022 (25,2 MB) | Grunnundersøkelser 28.02.2022 (74,5 MB)

2751 Brønnerødlia øst og 2752 Brønnerødlia vest

Vurderingsrapport 20.09.2022 | Grunnundersøkelser 17.11.2020 | Grunnundersøkelser 09.06.2022

 

Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund:

Uavhengig kvalitetssikring 08.09.2022

Faresoner 2433, 2434, 2756: Vurderingsrapport Råbekken 06.05.2022 |

Faresone 2435: Vurderingsrapport Rolvsøysund 28.06.2022 ​​| ​

Faresone 2761: Vurderingsrapport Bjørnengveien 27.04.2022 |

 

Fv 109 Greåker-Tindlund: Faresoner 2447 Rolvsøysund Øst:

Vurderingsrapport 19.05.2022  | Uavhengig Kvalitetssikring 08.09.2022

 

2755 Bruket

Vurderingsrapport 12.10.2022 | Uavhengig kvalitetssikring 08.07.2022

2285 Cicignon

Vurderingsrapport 01.02.2022 | Uavhengig kvalitetssikring 02.02.2022

2710 Brudalen

Vurdering 09.09.22

2851 Bråtenveien

Vurdering 25.1.2022

2987 Wilbergjordet

Vurdering 06.02.2024 (9,4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 09.02.2024 (1,4 MB) | Grunnundersøkelser 29.08.2022 (2,1 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.