Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Ås kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2111 Solli Eldor og 2112 Moer

Vurdering 27.10.21 (9,4 MB) | Grunnundersøkelser 22.11.21 (7,6 MB)| Grunnundersøkelser 16.08.06 (3,2 MB)| Vedlegg Grunnundersøkelser 16.08.06 (6,6 MB) | Vurdering 07.02.2023 | Grunnundersøkelser 08.11.2022

2856 Brekke og 2857 Hogstvet

Vurdering 07.02.2023 | Grunnundersøkelser 08.11.2022

Kartlegging av kvikkleire langs riksvegrute 1 (RR1): 2657 Sørbråten øst

Vurderingsrapport 08.04.2022 (25,2 MB) | Grunnundersøkelser 28.02.2022 (74,5 MB)

BaneNor, Østfoldbanen (Ski-Sarpsborg), Østre linje. Faresoner: Ski O2.01, Ski O3.06, Ski O3.07, Ski O4.01, Ski O4.02, Ski 05.01, Ski O5.02, Ski O5.04, Ski O5.05, Ski O5.06, Ski O5.07, Ski O6.02, Ski O6.07, Ski O6.08, Ski O6.10 og Ski O6.11

Vurderingsrapport 31.03.2023 (38,7 MB) | Vedlegg til vurderingsrapport 31.03.2023 (30,5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 26.05.2023 (1,8 MB) 

 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.