Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.04.2020 , sist oppdatert 01.07.2021

Kartdata

Tematiske geodata fra NVE

NVEs kartdata finner du i NVE Kartkatalog ► Metadata 

Dataene finner du også på Geonorge.no. NVEs kartdata distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).