Liss Marie Andreassen - NVE

Navn: Liss Marie Andreassen
Tittel: Seniorforsker (ph.d)
Avdeling: Hydrologisk avdeling
Seksjon: Seksjon for bre, is og snø (HB)
Epost: lma 'at' nve.no
Telefon: 22 95 91 66
Adresse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Pb. 5091 Majorstuen, 0301 Oslo

In English

Arbeider med:

  • Måling og modellering av norske breer
  • Kartlegging av norske breer (laserskanning, satellitt, GIS)
  • Brehydrologi 

Prosjekter:

 Verv:

Tidligere verv:

Liste over mine publikasjoner: link