Navn: Liss Marie Andreassen
Tittel: Forsker (ph.d)
Avdeling: Hydrologisk avdeling
Seksjon: Seksjon for bre, is og snø (HB)
Epost: lma 'at' nve.no
Telefon: 22 95 91 66
Adresse: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Pb. 5091 Majorstuen, 0301 Oslo

In English

Arbeider med:

 • Måling og modellering av norske breer
 • Kartlegging av norske breer (laserskanning, satellitt, GIS)
 • Brehydrologi 

Prosjekter:

 Verv:

Liste over mine publikasjoner: link


Populærvitenskaplige artikler: 

 • Ødegaard, R.S., A. Nesje, K. Isaksen, L.M. Andreassen, T. Eiken. Norges eldste is er 7600 år gammel. Aftenposten. (Artikkel)
 • Andreassen, L.M., H. Elvehøy, R. Engeset, B. Kjøllmoen. 2015. Norske isbreer minker - situasjonen er langt verre enn antatt. Aftenposten. (Artikkel)
 • Winsvold, S. H. & L.M. Andreassen. 2015. Breendringer i hele Norge. Klima. (Artikkel
 • Andreassen, L.M. & S.H. Winsvold. 2012. Norske breer kartlagt. Klima 6/2012, 16-18. (pdf)
 • Andreassen, L.M., B. Kjøllmoen, K. Melvold, S.H. Winsvold, Ø. Nordli, A. Rasmussen. 2010. Stor nedsmelting av breene i Finnmark. Klima 6/2010, 4-5. (pdf)
 • Andreassen, L.M. 2009. Storbreen blir mindre. Klima 4/2009, 18-19. (pdf)
 • Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen. 2007. Norges isbreer minket kraftig i 2006. Cicerone 2/2007, 8-9. (pdf)
 • Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, 2005. Store endringer i Norges isbreer. Cicerone 2/2005, 12-14. (pdf)