Kvikkleirerapporter for Gjerdrum kommune - NVE

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Kartblad- og kommunerapporter 

Kartbladet 1915-3 Nannestad - Vurdering 09.05.1984 (25 MB)

Kartbladet 1915-3 Nannestad - Grunnundersøkelser 18.03.1994 (53 MB)

Gjerdrum kommune - Evaluering av risiko for kvikkleireskred - 14.01.2005

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.