Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 17.02.2022

Veileder om flomberegninger for dammer

Veileder til damsikkerhetsforskriftens § 5-7, publisert februar 2022

Veilederen Flomberegninger for dammer utdyper bestemmelser gitt i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 5-7 og hvilke øvrige krav damsikkerhetsforskriften stiller til flomberegninger for dammer. I tillegg gir den råd og anbefalinger der damsikkerhetsforskriften ikke angir krav.


Veilederen erstatter, sammen med Veileder for flomberegninger (1/2022), Retningslinjer for flomberegninger (4/2011) og gjelder for dammer i konsekvensklasse 1 og høyere.

Det vil alltid være usikkerheter forbundet med flomberegninger. NVE anbefaler at det gjøres følsomhetsanalyser for å ta hensyn til både usikkerhet i historisk datagrunnlag og framtidige klimaendringer. NVE har gitt anbefalinger om klimapåslag på dimensjonerende flommer siden 2011, basert på klimafremskrivninger av flommer i Norge. Klimafremskrivningene fra 2016 er presentert i NVE-rapport 81/2016.

Vedlegg til veilederen

Kontakt

NVE ønsker fortløpende innspill til veilederen slik at vi kan revidere ved behov. Innspill sendes til flomberegninger@nve.no. Skriv NVE veileder 2/2022 i emnefeltet.

Øvrige spørsmål kan rettes til NVEs kontaktperson:
Sjefingeniør Grethe Holm Midttømme