Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 06.12.2022

Retningslinjer for flomløp

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens §§ 4-6 og 4-13, publisert oktober 2005 (andre utgave)

Disse retningslinjene bygger på bestemmelsene i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (2000) §§ 4-6 og 4-13 når det gjelder dimensjonering og utførelse av nye flomløp, og kontroll av eksisterende flomløp. Med flomløp menes hele vannveien fra magasinet til elveleiet nedstrøms dammen. Retningslinjene angår gjeldende forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010) § 5-8, så langt de passer.

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.