Publisert 10.01.2023

Tillegg til veileder for planlegging og bygging

NVE har utarbeidet et tillegg til veileder for planlegging og bygging av vassdragsanlegg.

Tillegg nr. 3 datert 10.01.2023 til Veileder til damsikkerhetsforskriften - Planlegging og bygging (8/2012) tar for seg hva slags forberedende arbeider som kan utføres før godkjenning av tekniske planer.

Veileder for planlegging og bygging med tilhørende tillegg er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Kontakt

Senioringeniør Steinar Lund
Tlf. 95916246