Publisert 21.04.2023

Tillegg til retningslinjer for betongdammer

NVE har utarbeidet et tillegg til retningslinjer for betongdammer.

Tillegg nr. 3 datert 21.04.2023 til Retningslinjer for betongdammer (oktober 2005) tar for seg krav til sideveis avstivning av pilarer i platedammer. Problemstillingen som presenteres er beskrevet i retningslinjens kapittel 3.3. Tillegget har vært på begrenset høring hos et utvalg NVE-godkjente fagansvarlige i fagområde I.

Retningslinjen for betongdammer og tilhørende tillegg er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Kontakt

Senioringeniør Ronald Andersen
Tlf. 22959611