Publisert 05.02.2009 , sist oppdatert 29.06.2021

Abonnement sanntidsdata

NVE eier og driver et stort og landsomfattende målenett for hydrologiske data, blant annet for vannstand/vannføring, snø, vanntemperatur og grunnvann. NVE kan formidle sanntidsdata fra alle målestasjoner NVE selv eier, samt fra stasjoner eid av andre der det ikke finnes spesielle restriksjoner på spredning av data.

Hydrologiske data i sanntid er også presentert på Internett, se hydrologiske data.
Sanntidsdata vil i liten grad være kvalitetskontrollert.

NVE kan sette opp automatisert sending av sanntidsdata til mottakere med e-post eller overføring til kundens ftp-server. Sending kan gjøres på tider spesifisert av mottaker, og kan være en eller flere ganger pr dag. Data kan leveres på mange ulike formater, bl.a. på GS2 som er mye brukt i kraftbransjen.

Pris: 5 000,- (ekskl. moms) i engangssum for å sette opp en ny kunde/leveranse uavhengig av antall serier. Det er ingen årlig pris for løpende drift av utsending. Ved større endringer av oppsett, kan NVE fakturerer medgåtte timer.

Kontaktinformasjon

E-post Svein Taksdal

tlf: 22 95 92 86