Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 15.09.2021

Rune Verpe Engeset

Navn / Name: Rune Verpe Engeset
Tittel / Title: Seksjonssjef / Head of Section
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Bre, is og snø / Glaciers, ice and snow
Epost / Email: rue 'at' nve.no


Arbeider med / Areas of work: 

  • Leder NVEs arbeide innen glasiologi, inkludert varsling av snøskred og is / Leading NVEs activities in glaciology, including avalanche and lake ice warning
  • FOU-koordinator for hydrologisk avdeling / R&D-coordinator at the Hydrology department
  • Leder den europeiske foreningen for snøskredvarsling (EAWS) / Chairing the European Avalanche Warning Services (EAWS)
  • Førsteamanuensis II ved UiT/CARE (Centre for Avalanche Research and Education) / Chairing the European Avalanche Warning Services (EAWS)

Prosjekter / Current projects:

  • Etablering av Snøskredvarslingen i Norge /  Establishing the Norwegian Avalanche Warning Service
  • Utvikling av IT-systemer, som SeNorge.no, Xgeo,no, Regobs.no og Regobs app / Developing IT-systems, such as SeNorge.no, Xgeo,no, Regobs.no and Regobs app

Publikasjoner / Publications:

https://scholar.google.com/citations?user=qKnEqLoAAAAJ&hl=no