Publisert 12.02.2009 , sist oppdatert 03.12.2021

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA)

Nettkunder som opplever strømbrudd som varer i 12 timer eller mer har krav på utbetaling fra nettselskapet sitt. 

Ordningen for utbetaling ved svært langvarige avbrudd er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 9A. Ordningen gir nettkunder rett på kompensasjon ved avbrudd som varer i over 12 timer. I desember 2019 vedtok vi endringer i ordningen med virkning fra 1.1.2021. Du kan lese mer om disse endringene i NVE høringsdokument 6/2019 og i RME Rapport 1/2019.

Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke har til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler. 

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen per målepunkt er:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet

Registrering og beregning av svært langvarige avbrudd

Varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted. Avbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. 

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning vil nettkunder kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.