Publisert 01.06.2021

Rekordmange byttet strømleverandør første kvartal 2021

Det ble gjennomført over 200 000 bytter av strømleverandør 1. kvartal 2021. Aldri før har det blitt gjennomført flere bytter i løpet av et kvartal. Den svake trenden med reduserte markedsandeler for den største kraftleverandøren i hvert nettområde fortsetter. Det viser oppdaterte tall over sluttbrukermarkedet fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Rekordmange byttet strømleverandør første kvartal 2021

- Det er en nedgang i gjennomsnittlig markedsandel for den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde, men markedsandelen for de 10 største kraftleverandørene nasjonalt øker. De største kraftleverandørene har fått flere kunder gjennom oppkjøp og generell vekst, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarked i RME. 

Her finner du statistikk over sluttbrukermarkedet 

Rekordmange bytter av strømleverandør

Husholdningskundene byttet kraftleverandør 179 000 ganger i 1. kvartal 2021, en økning på 19 prosent fra 1. kvartal 2020. Endringen er ikke like stor dersom man sammenligner årets leverandørskiftetall med samme periode i 2019. Fra 1. kvartal 2019 økte antall bytter med 3 prosent. Kraftprisen i 1. kvartal 2020 var lavere enn i både 2021 og 2019, og kan være en av forklaringene til endringen i antall leverandørskifter. For mer om kraftprisen i 1. kvartal 2021 gå til den kvartalsvise kraftsituasjonsrapporten.

Næringskundene gjennomførte omtrent 23 000 bytter i 1. kvartal 2021. Antall bytter mer enn doblet seg fra 1. kvartal 2020, mens økningen fra 1. kvartal 2019 var på 3 prosent. Den kraftige økningen fra 2020 kan tyde på at næringskunder er noe mer prissensitive enn husholdningskunder.

Økte markedsandeler blant de største kraftleverandørene

RME følger utviklingen i de nasjonale markedsandelene for de største kraftleverandørene. Tall fra Elhub 1. kvartal 2019 viser at de 10 største kraftleverandørene hadde 63 prosent av kundene i husholdningsmarkedet og de tre største hadde 37 prosent. Nå, to år senere, har de 10 største økt sin markedsandel til 66 prosent av alle husholdningskunder, og de tre største har økt til 39 prosent. Økningen kan sees i sammenheng med oppkjøp og generell vekst i antall kunder.

Ved utgangen av 1. kvartal 2021 hadde den kraftleverandøren med størst markedsandel innenfor hvert nettområde en markedsandel på 67 prosent av antall husholdningskunder. Dette tilsvarer en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal og 3 prosentpoeng fra utgangen av samme kvartal i 2020.

Reduksjon av antall kunder på pliktleveranse

Ved utgangen av 1. kvartal 2021 mottok omtrent 54 000 husholdningskunder leveringspliktig strøm fra nettselskapet sitt. Disse kundene står for 1,5 prosent av strømforbruket i husholdningene. Siden 1. kvartal 2020 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringplikt på 9 prosent. Reduksjonen fra forrige kvartal er på 4 prosent.

Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i antall husholdninger som har vært på pliktleveranseordningen over 6 måneder. Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt. En reduksjon av kunder som har vært på pliktleveranse i lengre perioder ser RME som en positiv utvikling.

Kontaktpersoner

Sigrid Hendriks Moe, seniorrådgiver
telefon: 22 95 98 21

Guro Grøtterud, seksjonssjef
telefon: 22 95 90 69

Retting: leverandørskiftetall for 1. kvartal 2020

RME har oppdaget en feil i de publiserte leverandørskiftetallene for januar, februar og mars 2020. Tallene ble publisert 23. november 2020.Antall bytter var dobbelt så høyt som det skulle vært og inngikk i analysen av året 2020. Feilen ble rettet opp 1.6.2021.   

Oversikt over antall aktive målepunkt

RME publiserer fra 1. kvartal 2021 oversikt over antall aktive målepunkt fordelt på husholdningskunder og næringskunder. Antall aktive målepunkt inkluderer alle målepunkt med aktiv kontrakt hos en kraftleverandør og målepunkt der sluttkunden er på leveringsplikt. Tallene brukes av RME til å regne ut årlig bytteprosent for leverandørskifter.

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Markedsandeler sier noe om hvor stor andel av kunder og forbruk strømleverandører har i sluttbrukermarkedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt, det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.