Publisert 11.03.2024

Effekt og forbruk skal inn i inntektsreguleringen av nettselskapene

En ny rapport ser på hvordan effekt og kundenes forbruk kan tas inn i modellen for å beregne nettselskapenes inntekter. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker innspill på rapporten.

- Vi ønsker å ta effektdistanse inn i inntektsreguleringen, og se på hvordan effektdistanse kan beregnes i et masket nett. Målet er at modellen for å beregne inntektsrammen til nettselskapene tilpasses et fremtidig kraftsystem, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.

Effektdistanse er mål på nettselskapenes oppgave med å levere strøm til forbrukerne, over en gitt avstand. Masket nett betyr at nettet har flere sammenkoblinger, slik at kraftflyten fordeler seg over flere linjer. Radielt nett eller radiell drift er på sett og vis det motsatte, der kraftflyten bare kan følge en rute.

- Dagens inntektsrammemodell bruker verken masket eller radielt nett. Forenklet kan vi si at dagens modell teller opp hvor mange kilometer nett nettselskapet har, hvor mange nettstasjoner de har og hvor mange kunder de har, forklarer Amundsveen.

Om rapporten

RME har engasjert THEMA Consulting Group til å undersøke hvordan oppgavevariabelen effektdistanse kan beregnes i et masket nett. Flere beregningsmetoder er vurdert ut ifra kriterier som datatilgjengelighet, kompleksitet og om beregningene gir en riktig beskrivelse av omfanget av oppgaven til nettselskapet.

En god økonomisk regulering av nettselskapene er avhengig en god sammenlignende analyse. Det er i denne analysen RME fastsetter nettselskapenes effektivitet, som har betydning for selskapenes avkastning.

- Omstilling og elektrifisering betyr at selskapenes aktivitetsnivå og kostnader er forventet å øke. En god og solid effektivitetsanalyse vil gi selskapene de nødvendige incentivene til å utvikle, utnytte og drifte nettet effektivt, sier Amundsveen.

RME vil jobbe sammen med bransjen for å utvikle metodene

Arbeidet med å utvikle de nødvendige metodene for å beregne nye effektdistanse har kommet langt. De nye metodene krever mer detaljerte data om nettet enn hva vi har tilgjengelig i dag.

- For å komme videre nå, så trenger vi å jobbe sammen med nettselskapene og selskapenes teknologiselskap Elbits for å komme frem til en felles måte som disse dataene kan utveksles på, sier Amundsveen.

RME trenger nå en bedre oversikt for hvordan de relevante dataene blir forvaltet hos nettselskapene. Vi vil derfor sende et brev til nettselskapene med noen konkrete spørsmål. Vi oppfordrer alle selskapene til å svare innen den satte fristen.

Tilbakemeldinger på rapporten merkes med referansenummer 202404121 og sendes til rme@nve.no innen 11. juni 2024.